Menu

Guide til craps

Hvordan du spiller craps

Craps er det klassiske terningspillet du sikkert har sett på kasino på TV. I den tradisjonelle craps er det en person som kaster to terninger inn i en vegg, og når de ruller tilbake leses resultatet av. Hva summen på de to terningene blir bestemmer hva som skjer med pengene du har satset, avhengig av akkurat hva du har satset på. I mange tilfeller blir terningene kastet én gang før en ny runde begynner, i andre tilfeller fortsetter kastingen, noe vi skal komme tilbake til etter hvert. Alt som skjer underveis kommer an på de ulike resultatene som terningkastene gir.

I dag spilles dette spillet som oftest på nettbaserte kasino, og det gjelder selvfølgelig særlig nordmenn som ikke kan spille på fysiske kasino i eget land. Nå har det riktignok kommet forslag om kasino på travbanen, men det er nok tvilsomt om det blir noe av med det første. Det finnes også en annen versjon av craps, såkalt gatecraps, der man spiller mot hverandre og vedder underveis. Denne mer folkelige varianten av craps er imidlertid ikke videreført på nett, der er det i stedet den mer glamorøse kasinoversjonen som fortsetter å dominere. Her gjelder altså de formelle, tradisjonelle reglene, og du spiller alltid mot banken heller enn de andre spillerne.

Craps har en del regler og ganske mange ulike ting det går an å satse på. Det kan få det til å fremstå som litt innviklet i begynnelsen, men i realiteten er det et nokså enkelt spill og tar ganske kort tid å lære. Sånn sett kan vi si at det er det motsatte av for eksempel blackjack, som fremstår som et veldig enkelt spill men egentlig tar ganske lang tid å mestre for de fleste. Er du ute etter å bli kyndig i et bordspill på ganske kort tid, kan vi derfor anbefale craps. Et annet element er selvfølgelig at man må lære seg en del litt obskure ord og uttrykk som i utgangspunktet ikke vil si noen så veldig mye. Men igjen så er disse konseptene lett å forstå så snart man får det hele konkretisert.

Det aller første ordet man kan lære seg, er come-out. Come-out er rett og slett det første kastet i craps, og ofte også det siste – det avhenger av resultatet. Før come-out vil du vanligvis satse på enten Pass eller Don’t Pass. Dette må ikke forstås bokstavelig, for det har i grunnen ingenting med passering å gjøre. Pass betyr bare at resultatet på de to terningene til sammen blir enten 7 eller 11. Har du satset på Pass, og resultatet blir enten 7 eller 11, har du umiddelbart doblet pengene dine. Å få enten 7 eller 11 kalles “natural” på kasinospråket. Hvorfor dette er noe mer naturlig enn noe annet er ikke godt å vite, igjen gjelder det altså å ikke ta dette for bokstavelig.

Motsatsen til natural er craps. Craps er altså ikke noe ønskelig resultat, hvis du har satset på Pass. Craps er når summen av de to terningene blir enten 2, 3, eller 12. Den som har spilt på Pass, vil da tape hele innsatsen. For de som spiller på Don’t Pass, er det nesten motsatt. De mister pengene sine hvis det blir natural, men vinner som regel når det blir craps. Det er imidlertid ett viktig unntak her, og det er når resultatet blir 12. Da får Don’t Pass ikke doblet innsatsen, bare pengene tilbake. Når utfallet blir 12, taper med andre ord de som har Pass, mens de som har Don’t Pass hverken vinner eller taper. Det vil si at 12 er et veldig bra resultat for kasinoet, som tjener nok de gangene det blir 12 til å sikre sin margin. Sjansen for å få 12 med to terninger er imidlertid bare litt under 3 prosent.

Hva skjer etter come-out?

Som det fremgår av det du allerede har lest, får man ikke noe endelig resultat på come-out dersom terningene gir summene 4, 5, 6, 8, 9, eller 10. I slike tilfelle er spillet ikke avsluttet, og man går videre til det som kalles point. I rundene med point øker antallet ulike veddemål eksponentielt. Du kan nå vedde på nesten hva som helst.

Det som helt konkret menes med point er det tallet som ble resultatet i første kast, som altså danner et slags holdepunkt for videre satsing. Da blir spørsmålet hva som skjer først – vil resultatet dukke opp på nytt før summen 7 dukker opp? Dersom det opprinnelige point dukker opp igjen, vinner Pass. Dersom kasteren i stedet “sevens out” som det heter i tradisjonelle kasino, så vinner Don’t Pass.

Samtidig møter man i disse rundene på et annet veddemål i point-rundene som ligner veldig på det som i den første runden ble kalt Pass. Det høres kanskje litt forvirrende ut, men dette veddemålet heter da Come. Med Come vinner du nå dersom kastet gir 7 eller 11 i sum på terningene, akkurat som med Pass på come-out. På akkurat samme måte har Don’t Pass på come-out blitt forvandlet til Don’t Come i point-rundene.

En annen måte å spille på som er litt mer spesifikk i å gjette på et bestemt tall, er det som kalles et place bet. Place bets fungerer på den måten at du satser på at et bestemt tall skal komme før resultatet 7 kommer på terningen. Dette kan man også kalle å vedde på kasteren heller enn på terningene, noe som blir en litt meningsløs terminologi i et kasino på nett, med mindre man da spiller på live kasino. Live kasino er et spennende alternativ til virtuelt spill der du faktisk får overført video av at noen i et studio rigget som kasino faktisk kaster terningene mens du ser på. Dette er en svært morsom avveksling fra virtuelt spill, men ofte gir kasinoene deg litt dårligere odds i livekasino fordi de har visse ekstrautgifter forbundet med det. Minsteinnsatsen kan også være noe høyere.

Uansett, å lære craps handler om å ta det litt om senn. Start med Pass, så Come, og så kan du utforske alle de andre mulighetene.